Форма входу

Знайти на сайті
Користувальницький пошук
Наше опитування
Чому Ви ходите на роботу?
Всього відповідей: 3915
Ваша думка?
Як Вам здається, теперішнє покоління учнів навчається краще за своїх батьків?
Всього відповідей: 3510
Хмаринка тегів
СТАТИСТИКА
Усе для вас


ПАРТНЕРИ
Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter
Четвер, 02.04.2020, 22:20
Головна » 2010 » Березень » 14 » РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ
РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ
21:27
Робота в малих групах використовується для вирішення складних проблем у тих випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.
Рекомендації для вчителя
1. Переконайтеся, що учні володіють необхідними знаннями та вміннями. Якщо проблема виявиться надто складною для більшості учнів — вони не будуть докладати зусиль для її вирішення.

2. Об'єднайте учнів у групи від трьох до п'яти учнів. У процесі формування груп остерігайтеся навішування будь-яких «ярликів» на учнів.

3. Запропонуйте групам зайняти окремі місця у класі. Переконайтеся в тому, що всі члени групи добре бачать один одного.

4. Повідомте (нагадайте) учням про ролі, які вони повинні розподілити між собою і виконувати під час групової роботи.

Головуючий (керівник групи):
♦ зачитує завдання групі та організовує порядок його виконання,
♦ пропонує учасникам групи висловлюватися по черзі,
♦ заохочує групу до роботи,
♦ підбиває підсумки роботи і визначає доповідача.

Секретар:
♦ веде записи результатів роботи групи коротко й розбірливо,
♦ як член групи, повинен бути готовий висловити думки групи в процесі підбиття підсумків чи допомогти доповідачу.

Посередник:
♦ стежить за часом і заохочує групу до роботи.

Доповідач:
♦ доповідає про результати роботи групи, чітко висловлюючи її думку.

5. Будьте уважні до питань внутрішньо групового керування. Якщо один з учнів повинен відзвітувати перед класом про роботу групи, забезпечте справедливий вибір доповідача.

6. Дайте кожній групі конкретне завдання та інструкцію (правила) щодо організації групової роботи. Намагайтеся зробити свої інструкції максимально чіткими. Малоймовірно, що група зможе сприйняти більш як одну чи дві, навіть дуже чіткі, інструкції за один раз.

7. Стежте за часом. Дайте групам досить часу на виконання завдання. Подумайте, чим зайняти групи, які першими виконають завдання.

8. Подумайте про те, як ваш метод заохочення (оцінка) впливає на застосування методу роботи в малих групах. Забезпечте нагороди за групові зусилля,

9. Будьте готові до шуму, характерного для методу спільного навчання.
10. Під час роботи в групах пропонуйте свою допомогу. Зупинившись біля якоїсь групи, не відволікайте увагу на себе. Визначте свою роль у даній ситуації.

11. Запропонуйте групам подати результати роботи.

12. Запитайте учнів, чи проведена робота була корисною і чого вони навчилися. Використайте їх ідеї наступного разу.

13. Прокоментуйте роботу груп з точки зору їх навчальних результатів та питань організації процедури групової діяльності.

Приблизно так ви маєте організовувати роботу в групах доти, доки вона стане звичною для учнів.

Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп: діалог, синтез думок, спільний проект, по¬шук інформації, коло ідей.

Діалог
Його суть полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить відображення у заключному тексті, переліку ознак, схемі тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Вся увага зосереджується на силь¬них моментах у позиції інших.

Учні класу об'єднуються у 5-6 робочих груп і групу експертів із сильних учнів. Робочі групи отримують 5-10хв для виконання завдання. Гру¬па експертів створює свій варіант виконання завдання, стежить за роботою груп і контролює час. Після закінчення роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім, по черзі, надається слово одному доповідачеві від кожної групи. Експерти фіксують спільні погляди, а на завершення пропонують узагальнену відповідь до завдання. Групи обговорюють і доповнюють її. В зошити записується остаточний варіант відповіді.

Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об'єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Опрацьовані аркуші передаються експертам, які зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, який обговорює весь клас.

Спільний проект
Має таку саму мету та об'єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту, вони висвітлюють проблему з різних боків. Після закінчення роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення. В результаті з відповідей представників груп складається спільний проект, який рецензується та доповнюється групою експертів.

Пошук інформації
Різновидом, прикладом роботи в малих групах є командний пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює раніше прочитану вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, домашнє завдання), а потім відповіді на запитання. Використовується, щоб оживити «сухий», іноді нецікавий матеріал.

Для груп розробляються запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації. Це можуть бути:
♦ роздатковий матеріал,
♦ документи,
♦ підручники,
♦ довідкові видання,
♦ інформація з Internet,
♦ артефакти (пам'ятки матеріальної культури),
♦ прилади.

Учні об'єднуються в групи, де кожна отримує запитання з теми уроку, визначається час на пошук та аналіз інформації. Наприкінці уроку заслуховуються повідомлення від кожної групи, які потім повторюються і, можливо, розширюються всім класом. Коло ідей

Метою є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення запропонованого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне завдання, що складається з кількох питань (позицій), які групи представляють по черзі.

Коли малі групи закінчують виконувати завдання і готові подати інформацію, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект проблеми, що обговорювалася. Учитель запитує всі групи по черзі, поки не вичерпаються ідеї. Це дасть можливість кожній групі розповісти про результати своєї роботи, уникаючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію.

Як варіант, можуть подаватися по колу резуль¬тати не лише групової, а й індивідуальної роботи. Цей метод є ефективним для вирішення проблемних питань. Для створення списку думок, точок зору можна попросити кожного учня запропонувати одну ідею усно (або написати свою думку чи ідею на картці без імені). Вчитель збирає всі картки і складає список зазначених у них ідей на дошці або починає дискусію, користуючись інформацією з карток.

Правила для учнів
Робота в малих групах дає змогу набути навичок спілкування та співпраці. Після того як ви об'єдналися у малі групи і отримали завдання, кожна група за короткий час (3-5 хв) повинна виконати це завдання та представити результати своєї роботи. Пропонуєш правила роботи в малих групах, які допоможуть організувати роботу.

1. Швидко розподіліть ролі в групі, визначивши, хто буде головуючим, посередником, секретарем, доповідачем. Намагайтеся виконувати різні ролі.
2. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.
3. Дотримуйтесь правил активного слухання, головне - не перебивайте один одного.
4. Обговорюйте ідеї, а не учнів, які висловили цю ідею.
5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.
6. Намагайтеся дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

МОЗКОВИЙ ШТУРМ
Ця інтерактивна технологія колективного обговорення використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Мета проведення мозкового штурму — зібрати за обмежений проміжок часу якомога більше учнівських ідей щодо вирішення проблеми.

Рекомендації для вчителя
Після ознайомлення учнів з проблемою запропонуйте всім навести фрази, слова, коментарі, пов'язані з проблемою, висловити ідеї щодо її вирі¬шення. Запишіть усі висловлені пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань.

Увага!
1. Під-час висування ідей де пропускайте жодної, не обговорюйте і не оцінюйте їх. Інакше учні зосередять свою увагу на захисті своїх ідей, а не на спробах запропонувати нові і більш досконалі.

2. Заохочуйте всіх до висування якомога більшої кількості ідей. Підтримуйте й фіксуйте навіть фантастичні ідеї. (Якщо під час мозкового штурму не вдається одержати багато ідей, то це може бути тому, що в учнів спрацьовує «внутрішній цензор». Вони двічі подумають перш ніж висловлять свою ідею.)

3. Заохочуйте висувати якомога більше ідей. Врешті-решт кількість породжує якість.

4. Пропонуйте учням розвивати або змінювати ідеї інших. Розвинення, поєднання або зміна висунутих раніше ідей може привести до висунення нових, які перевершують початкові.

5. У класі розмістіть плакат:
Кажіть усі ідеї, що спадають на думку Не обговорюйте і не критикуйте ідеї інших. Можна повторювати ідеї, запропоновані іншими. Розвинення запропонованої ідеї заохочується.

6. Обговорюйте та оцінюйте запропоновані ідеї тільки після того, як усі вони будуть висловлені.

Правила для учнів
1. Намагайтеся висунути якомога більше ідей щодо розв'язування задачі або вирішення проблеми. Заставте працювати свою уяву, не відкидайте жодну ідею лише тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці. Ідеї можуть бути будь-якими, навіть фантастичними.

2. Можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників. Усі ідеї, що пропонуються, записуються на дошці.

3. обговорюйте, не критикуйте висловлення інших, не намагайтеся давати оцінку запропонованим ідеям доки не припиниться їх висування.

4. Висування ідей припиняється, коли всі присутні вважатимуть їх кількість достатньою.

5. Висунуті ідеї обговорюються й аналізуються.

6. Серед висунутих ідей вибираються ті, що допоможуть вирішенню поставленої проблеми.


Література

Освітні технології: Навч.-метод. посіб./ О.М.Ш-хота, А.З.Кіктенко, О.МЛюбарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. — К.: А.С.К., 2001. — 256 с.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: і Наук.-метод, посіб./ О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За і ред. О.І.Пометун. - К.: А.СХ, 2003: - 192 с;

'Сучасні шкільні технології: 4.1, 4.2 / Упоряд. І І.Рожнятовська, В.Зоц. — К.: Ред. загальнопед. газ.,' 1 2004. - 128 с. - (Б-ка «Шк.світу»)

Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність і школярів: теорія і методика. — К.: Партнер, 1997. 1 - 193 с. Источник: http://газета "Математика" № 34(334), вересень 2005
Переглядів: 6619 | Додав: KonSerg | Рейтинг: 4.3/3 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright KonSerg © 2020